Как да вземем размери

Определяне размерите на Бамбукови щори при монтаж към дограма
Определяне на ширина:bamboo-window1 За да получите размера на щората в готов вид, се взема точния размер от единия ръб на стъклодържателя до другия ръб и се прибавят 2 сантиметра. Определяне на височина: Взема се точния размер от единия ръб до другия ръб на стъклодържателя и се прибавят 6 сантиметра, за да получите точния размер на височината в готов вид.
Определяне на размерите на Бамбукови щори при монтаж на стена/таван
Определяне на ширина:bamboo-wall1 Взема се точния размер на светлата част и се прибавят 5-10 сантиметра за да получите ширината в готов вид. Определяне на височина:Взема се точния размер на светлата част и се прибавят 35-40 сантиметра за да получите точния размер на височината в готов вид. Трябва да се има предвид, че в събрано положение щората може да заема 35-40 сантиметра и да пречи на отварянето, когато е монтирана на стена или таван. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на Венециански дървени щори при монтаж към дограма
Определяне на ширина:digital-window1 Взема се точния размер от ръб до ръб на стъклодържача без да се прибавя нищо. Определяне на височина: Взема се точния размер от горния ръб на стъклодържача до долния ръб на отваряемата част и се прибавят 3 см.
Определяне на размерите на Венециански дървени щори при монтаж на стена/таван
Определяне на ширина:digital-wall1 Взема се точния размер от светлата част на дограмата и се прибавят от 5 до 10 см. Определяне на височина: Взема се точния размер от светлата част на дограмата и се добавят 10 см. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на Вертикални щори
Вертикалните щори се монтират на тавана на помещението. Определяне на ширина:vertical1 Вземете точния размер на светлия отвор от край до край на дограмата и прибавете 10-20 сантиметра за да получите ширината на щората в готов вид. Определяне на височина: Взема се размера на помещението от тавана до пода и от него се изваждат от 2 до 5 сантиметра. Не забравяйте да определите посоката на отваряне и позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на Щори Ден и нощ при монтаж към дограма без кутия
Определяне на ширина:digital-window1 Взема се точния размер от ръб до ръб на стъклодържателя и се прибавят 4 см. за да се получи точния размер в готов вид. Определяне на височина: Взема се размера от горния до долния ръб без да се прибавя нищо.
Определяне размерите на Щори Ден и нощ при монтаж на стена/таван
Определяне на ширина:digital-wall1 Взема се точния размер от светлия отвор на дограмата и се прибавят от 5 до 10 см. от двете страни. Определяне на височина: Взема се точния размер от светлия отвор на дограмата и се прибавят от 10 до 20 см. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.
Вземане на размер за а Щори Ден и нощ на повече от един прозорец
Определяне на ширина:digital-wall1Взема се размера от външния ръб на дограмата до центъра на делителя. Прибавят се от 5 до 10 см. по желание. За средния прозорец се взема размера от центъра на делителя до другия център на делителя, без да се прибавя нищо. Определяне на височина: Взема се височината на светлата част и се прибавят от 10 до 20 см. Трябва да се има в предвид, че механизма на щората без кутия е със следните размери – 5 см. височина и 7 см. ширина, а щората с кутия е със следните размери на механизма – 7,5 см. височина и 8,5 см. Ширина. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на Дигитална щора при монтаж към дограма
Определяне на ширина:digital-window1 Взема се точния размер от ръб до ръб на стъклодържателя и към този размер се прибавят 4 сантиметра, за да получите размера на щората в готов вид. Определяне на височина: Взема се размера от горния външен ръб на отваряемата част до долния външен ръб, за да се определи височината на щората в готов вид.
Определяне на размерите на Дигитална щора при монтаж на стена/таван
Определяне на ширина:digital-wall1 Взема се точния размер на светлия отвор и се прибавят 5-10 сантиметра за да се получи точния размер на щората в готов вид. Определяне на височина: Взема се точния размер на светлата част и се прибавят от 10 сантиметра до 20 сантиметра за да получите височината при монтаж на стена. При монтаж на таван се взема размера от тавана до долния ръб на дограмата и към него се прибавят 10-20 сантиметра, за да получите височината в готов вид на щората. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на Плисе щори при монтаж към дограма
Определяне на ширина:plise-window1 Вземете точния размер на стъклото и от него извадете 5 милиметра за да получите размера на щората в готов вид. Определяне на височина: Вземете точния размер на стъклото. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на Римски щори при монтаж към дограма
Определяне на ширина: rome-window1Взема се точния размер от единия ръб на стъклодържателя до другия ръб на стъклодържателя и към този размер се прибавят 2 сантиметра, за да получите размера на щората в готов вид. Определяне на височина: Взема се точния размер от единия ръб на стъклодържателя до другия ръб на стъклодържача и се прибавят 6 сантиметра за да получите точния размер на височината на щората. Трябва да се има предвид, че механизма изнася с 5 сантиметра навън и може да пречи на отвярянето!
Определяне на размерите на Римски щори при монтаж на стена/таван
rome-wall1Определяне на ширина: Взема се точния размер на светлия отвор и се прибавят 5-10 сантиметра за да се получи точния размер на щората в готов вид. Определяне на височина: Взема се точния размер на светлата част и се прибавят от 45 сантиметра до 50 сантиметра за да получите височината на щората. Трябва да се има предвид, че в събрано положение щората може да заема 35-40 сантиметра и да пречи на отварянето когато е монтирана на стена или таван. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.Определяне размерите на Роло щора при монтаж към дограма
Определяне на ширина:digital-window1 Взема се точния размер от ръб до ръб на стъклодържача и добавяме 4 см. за да получим размера на щората в готов вид. Определяне на височина: Взема се точния размера от горния външен ръб на отваряемата част до долния ръб за да получим размера на щората в готов вид.
Определяне на размерите на Роло щора при монтаж на стена/таван
Определяне на ширина:digital-wall1 Взема се точния размет от светлия отвор на дограмата и се прибавят от 5 до 10 см.от двете страни. Определяне на височина: Взема се точния размер от светлия отвор на дограмата и се прибавят от 10 до 20 см. Трябва да се има в предвид за монтажа на дограма, че механизма се изнася на вън 7 см. и може да пречи на отварянето. Не забравяйте да определите позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.


Определяне размерите на щори Японска стена
Щорите Японска Стена се монтират на тавана на помещението. Определяне на ширина:japanwall1 Взема се точния размер от единия край до другия край на стената и от този размер се изваждат 3 сантиметра. Определяне на височина: Взема се размера на помещението от тавана до пода и от него се изваждат от 2 до 5 сантиметра. Не забравяйте да определите броя на платната (4,6), посоката на отваряне и позицията на механизма за управление на щората /ляво или дясно/.

Когато поръчките се изпълняват по размерите предоставени от клиента, Томатекс Хоум Текстил не носи отговорност за неправилно взети и/или изпратени размери.